Aarhus Kunsthal – The Tap project – 29. april – 29. maj 2016.

Deltagende kunstnere: Jacob Borges, Nanna Rosenørn Holland Bastrup, Michael Boelt Fischer, Lea Guldditte Hestelund, Mazja Hillestrøm, Daniel Seferian Spies, Kristian Touborg og Lise Uhrskov

The Tabulator Project er et kollektivt udstillingsprojekt med i alt otte deltagende kunstnere, konceptualiseret af UHHI Projects (Lise Uhrskov og Mazja Hillestrøm). Projektet udforsker, hvordan kunstnere i fællesskab kan forfatte en udstilling gennem en tekstleg. Metoden er inspireret af legen med en børnetegning, hvor man skiftes til at tegne, indtil der til sidst opstår en hybridfigur, tegnet i fællesskab. Dette greb har kunstnerne brugt til at udføre et skriveeksperiment, som danner rammen for gruppeudstillingen The Tabulator Project. Børnetegningsmetoden er med andre ord transformeret til en tekstleg, som giver alle otte kunstnere mulighed for at bidrage med deres idé til udstillingens retning.

Reglerne er simple. I en skematisk tabel starter den første kunstner med at skrive en tekst på max 200 anslag, hvorefter teksten sendes videre til den næste kunstner ved at trykke på computerens tabulatorknap, TAB, indtil alle otte deltagende kunstnere har skrevet deres input til udstillingen.

På denne måde er der opstået en hybridtekst af otte forskellige tekster, som er udført i forskellige skrivegenrer; nogle er citater, nogle fortællinger, mens andre er opremsninger eller digte. Denne fællestekst er udstillingens centrale hovedtekst, som danner grundlag for de værker, kunstnerne har skabt til udstillingen.